คำพยาน

  Testimonies

Three Testimonies

Blessings & Miracles

Leadership Retreat Testimonies [23.06.2013]

Pastor Brian Burton อ. ไบรอัน เบอร์ตัน

Testimonies

Pastor Margaret Burton อ. มาร์กาเร็ต เบอร์ตัน

Leah's Testimony

The New Anointing

Testimony from Khun Nan

Testimony from Khun Nan

Testimony

Wanlapa

Testimonies คำพยาน [28.09.2011]

Testimonies คำพยาน

Testimonies คำพยาน [10.07.2011]

Testimonies คำพยาน

Testimony From Faith [29.05.2011]

Testimony คำพยาน

Testimony from Charo [22.05.2011]

Testimony คำพยาน

Testimony from Dow [22.05.2011]

Testimony คำพยาน

Testimony from Wanlapa [22.05.2011]

Testimony คำพยาน

Resurrection Testimony

Janshir Langner

Testimonies from Lek Saitongtae & Dave Moody [16.01.2011]

Testimonies from Marketplace Ministers

Testimonies [09.01.2011]

Testimonies from PCC marketplace ministers

Transform Our World Conference, Hawaii 2010 [21.11.2010]

Pastor Brian Burton อ. ไบรอัน เบอร์ตัน

15-03-2009 - Baptism Testimonies

Pastor Brian Burton อ. ไบรอัน เบอร์ตัน

23.03.2008 - K. Noi's Testimony คำพยานของคุณน้อย

Pastor Brian Burton อ. ไบรอัน เบอร์ตัน

23.03.2008 - K. Noi's Testimony คำพยานของคุณน้อย

Pastor Brian Burton อ. ไบรอัน เบอร์ตันคุณวัลภา
31.05.2009

ดารารัตน์ เวียล์

โสรยา ยมมา

ปาริฉัตร สายทองแท้